Informace - přehled FB stránek

Family on Digital Tablet

Všem rodičům a našim podporovatelům

  • Pro větší přehled jsme vytvořili nové FB skupiny:

Nesahejte nám na děti - probuzení

https://www.facebook.com/groups/264433638550198

ZDE VŠE O MOŽNÉM SVĚTLE NA KONCI TUNELU. Můžete sem dávat vše rozumné o budoucích plánech - co dál . Stále jsme apolitičtí . Občanská iniciativa vznikla z iniciativy turnovských rodičů, kteří spojili své síly - bránit děti před protiprávními nařízeními vlády - roušky, testy, vakcíny, biologic. registrace!

Hlavní cíl - spojit síly a vytvořit barikády pro děti, protože rodiče bude čekat dlouhá cesta za svobodou a děti musí být v bezpečí.

Nesahejte nám na děti - official

https://www.facebook.com/groups/789690278614411

zde naleznete veškeré důležité dokumenty a pokyny ke společnému postupu vůči ředitelům, společným žalobám.

 

Nesahejte nám na děti – diskusní fórum

https://www.facebook.com/groups/261228108705136

Zde si můžete vzájemně vyměňovat informace a sdělit své úspěchy. Tato sekce bude moderována autorkou petice Nesahejte nám na děti Mgr. Ilonou Šulcovou a její pravou rukou Bc. Irenou Farářovou.

A tímto oznamuje, že původní stránka Na děti nám nesahejte!!! již nebude námi moderována.

Těšíme se na vás v novém webovém a facebookovém prostředí a teď už nás nic nezastaví na cestě ke společnému cíli – Ochraně našich dětí a rodin.

16.2.2021

Konkrétní podpory rodin z tornádem postižených oblastí Břeclavska a Hodonínska.

Šťastná rodina

Vážení rodiče,

 

všichni členové naší občanské iniciativy Nesahejte nám na dětí soucítí se všemi, kteří ve čtvrtek vinou nebývalé přírodní katastrofy přišli o domov, ale i s těmi, kteří v postižených oblastech mají své blízké. Každý pomáhá jak umí. Rádi bychom tak učinili i my. Abychom naši pomoc dobře zacílili potřebujeme vědět od vás, kteří byli tornádem zasaženi, zda vy a vaše rodina jste v pořádku, popřípadě jakou formu pomoci právě potřebujete. Kontaktujte nás buď v odpovědi na tento e-mail či na e-mail: nesahejtenamnadeti@gmail.com.

 

Vymysleli jsme – připravili jsme dva projekty:

 

1.      „Adoptuj rodinu“ - rádi bychom napřímo propojili pomoc konkrétním rodinám od konkrétních osob či firem. Možné je nabídnout dočasné bydlení (cca na 1 rok bezplatně nebo za úhradu nutných nákladů nebo za nízkou částku pronájmu), jednorázovou finanční výpomoc, materiální výpomoc (vybavení domácnosti, stavební materiál, nářadí apod.)

 

2.      „Týden péče o děti (maminky s dětmi)“ - rádi bychom jej nabídli rodičům, kteří potřebují zabezpečit své děti, aby se tatínkové a maminky mohli soustředit na práci. Jedná se o bezplatný týdenní pobyt skupinky dětí pod pedagogickým dozorem a dále individuální hlídání v rodinách. Jedna z možností je vybudovat poblíž stanovou základu s polní kuchyní a zázemím pro děti a maminky jako formu příměstského tábora. Druhou možností je uspořádat pobyt pro děti formou tábora.

 

Vy, kteří jste z okolí Hodonína a Břeclavi či z jiných částí naší krásné země a nemáte problémy s dopravou, prosím, nabídněte nám svou součinnost v našich projektech dle vašich aktuálních možností. Oslovte, prosím, také lidi z vašeho okolí, své kolegy, příbuzné a známé. Při týdenním bezplatném pobytu dětí, který plánujeme od 5.7.2021, nám velmi pomůže iniciativa v organizování programu pro děti, jejich podpoře a odborném dohledu přímo v místě pobytu (pedagogové, psychologové, zdravotníci, sociální pracovníci). Je na Vás, zda se můžete jako dobrovolníci zúčastnit jen na jeden den či více dní ať už jako odborný personál, či pomocný personál (např. v kuchyni).

Své nabídky, prosím, zasílejte na e-mail: nesahejtenamnadeti@gmail.com a následně Vám zašleme podrobnosti.

 

K našemu transparentnímu účtu č. 4422946013/0800 jsme zřídili Variabilní symbol č. 5 právě pro pomoc postiženým rodinám. Z této sbírky uhradíme náklady na pobyt dětí (pronájem prostor, stravu, pomůcky a program, náklady na dopravu apod.).

 

Děkujeme všem, kteří pomohou, velmi si vaší pomoci vážíme!

Přejeme všem hodně sil, energie, soudržnosti, trpělivosti a lásky.

 

S pozdravem

za občanskou iniciativu Nesahejte nám na děti

Ili a Iri

26.6.2021

Metodický postup vůči škole

Psát si poznámky

Vážení rodiče,

 

přesně jak jsme očekávali, není týden, aby nebylo vše jinak. Dovolujeme si vám připomenout, že metodickými pokyny, které ředitelům zasílá MŠMT, byl na vás připraven „podvod“.

 

Nyní je třeba, abyste si pro jistotu znovu zkontrolovali, že máte v rukách vše, co potřebujete k tomu, aby na vás škola nemohla upozornit OSPOD, učitelé nevyhrožovali nesplněním školních povinností dítěte a v neposlední řadě, aby dítěti nehrozilo opakování ročníku pro neúčast na výuce.

 

Metodický postup vůči škole + přílohy

22.5.2021

POSLEDNÍ VÝZVA PRO ŘEDITELE/KY

Šachové figurky

Nově jsme v sekci DŮLEŽITÉ DOKUMENTY vložili Poslední výzvu pro ředitele a ředitelky.

zde ke stažení

27.4.2021

Propojujeme se, pomáháme si

mladá rodina

K DNĚŠNÍMU DNI, KAŽDÝ KDO SE ZAPSAL DO REGISTRU NA WEBU, JE PROPOJOVÁN S OSTATNÍMI REGISTROVANÝMI RODIČI. V KAŽDÉM MĚSTĚ JE, nebo bude, KOORDINÁTOR, JEŽ SE NABÍDL, nebo si ho sami zvolíte.

Každý sám za sebe - s osobní odvahou- vstupuje do iniciativy.

Každému se po boku s osobou stejně smýšlející lépe žije i chrání (brání) život své rodiny. Každému, kdo chce pomoci - nechť je pomoženo, proto se spojujeme.

 

ALE KOMU NENÍ Z HŮRY DÁNO, TOMU NENÍ POMOCI. Je mi to líto, ale "svědkům Covidovým" pomoci nelze:(

 

Důvod, proč ještě stále ukazujeme cestu i jim je SNAHA ZACHRÁNIT JEJICH DĚTI - jež za to nemohou:( Tak tedy vytrvejme, cesta bude dlouhá

25.3.2021

Dezinfekce, testy a roušky, nevpuštění do školy...

After School

Je potřeba si dokument přečíst a napasovat na dceru/syna a školu/školku. (Školek se to sice zatím netýká, ale je otázkou času, kdy budou chtít sáhnout i na ty nejmenší.)

 

Postup - přímo od právníka, jak postupovat v případě nevpuštění do školy.  Je tam opravdu důležitá přítomnost Policie ČR!!! Zároveň by bylo dobré zmínit toto: Pokud někdo bude nějakým záhadným způsobem donucen k testu, nechť si nechá předložit níže uvedené dokumenty. V případě, že mu je nedoloží, má možnost zákrok odmítnout.

Hned po příchodu požadujte následující dokumenty, které Vám musí předložit. Máte na ně zákonný nárok dle zákona č. 372 / 2011 Sb., § 15 - § 27, § 31. Otázky, na které vám neodpoví nebo odpoví nedostatečně, si zapisujte a nechte doložit, než budete pokračovat v poskytnutí lékařské služby.

1. Certifikát kvality testu.

2. Podrobnosti o výrobci testu.

3. Dokumenty a licenci od výrobce testu.

4. Výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která test vyrobila.

5. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.

6. Platné firemní licence: ⁕ osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek, ⁕ nežádoucí účinky

testovacích tyčinek, ⁕ platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky vyráběla a výše případného odškodnění.

7. Dokumenty od osoby, která test podává: ⁕ Školení a zaškolení. ⁕ Certifikace osoby, která školila a zaškolila osobu, která test podává. ⁕ Pracovní povolení. ⁕ Její vlastní negativní certifikát, test na COVID-19.

8. Kolik roků byly dělány zkoušky a s jakým výsledkem. Normálně musejí být dělány zkoušky 5 až 7 let minimálně. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.

9. V ČR požadovat, a to BEZPODMÍNEČNĚ !!!!, POVOLENÍ OD SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).

10. Můžete také požadovat testovací sadu (nebo očkovací látku), kterou odešlete do laboratoře na zkoušku. Není nutné, dle uvážení.

Máte právo požádat o písemné prohlášení osoby, která testy anebo očkování provádí, že z testů, popřípadě z očkování, nebudete mít žádné poškození zdraví. V opačném případě ručí osoba veškerým svým majetkem. Nechat si předložit její doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas).

 

Pokud poskytovatel zdrav. služby nedoloží uvedenou dokumentaci, neměla by být zdrav. služba poskytnuta. Pokud přesto postoupíte v poskytování zdravotní služby dále, máte zákonné právo na využití svých zákonem uložených práv.

ZDE ULOŽENO PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

18.2.2021

Právo na vzdělání

Přezkum práva

To, nač se vymlouvají ředitelé je pouze nařízení nařízením a tudíž není jeho účinnost nad školský zákon a Listinu základních práv a svobod, ve které je v čl. 33 zakotveno právo každého na vzdělání.

 

Povinná školní docházka tedy nemůže být podmíněna testováním a škola nemůže diskriminovat žáky, u kterých k tomuto úkonu nedají rodiče svůj písemný souhlas.

22.2.2021

Hledáme další právníky ke spolupráci v regionech

Usmívající se právník

Hledáme právníky k dlouhodobější spolupráci pro pomoc rodičům – připravujeme HROMADNOU ŽALOBU RODIČŮ

a) NA STÁT

 

b) NA ŘEDITELE ŠKOL

 

Ozvěte se nám prosím na email: mgr.ilona.sulcova@gmail.com

15.2.2021

Naše iniciativa podporuje rodiny z tornádem postižených oblastí Břeclavska a Hodonínska.

Půjčování pomocnou ruku

Více informací naleznete zde

U našeho transparentního účtu jsme zřídili variabilní symbol č. 5 - transparentní účet zde.

Děkujeme všem, kteří pomohou, velmi si vaší pomoci vážíme! Přejeme všem hodně sil, energie, soudržnosti, trpělivosti a lásky.

Ili a Iri

26.6.2021

POZVÁNKA NA PRAVIDELNÝ POŘAD OBČANSKÉ INICITAIVY NESAHEJTE NÁM NA DĚTI V OBČANSKÉM RÁDIU

Na vzdušné znamení

Vážení rodiče a prarodiče, Vážení pěstouni, opatrovníci a tety, Vážení zákonní zástupci dětí,

 

oslovujeme Vás na základě vaší registrace v naší občanské iniciativě Nesahejte nám na děti.

 

Srdečně Vás zveme na naše pravidelná čtvrteční vysílání v Občanském rádiu, která odstartují tento čtvrtek 10.6.2021 od 20:30.

 

Podřilo se nám s provozovatelem Občanského rádia získat pravidelný mediální prostor pouze pro naši iniciativu. Počínaje 10.6.2021 bude každý čtvrtek večer (čas bude vždy včas upřesněn) probíhat naše vysílání pro Vás rodiče, prarodiče, pěstouny, opatrovníky a tety, kteří chrání své děti a chtějí pro ně svobodnou budoucnost.

 

Občanské rádio vysílá zde: https://www.referendum-csr.cz/radio/

 

Přidejte se také do facebookové skupiny OBČANSKÉ RÁDIO – FAN KLUB:

https://www.facebook.com/groups/290499648848023, kde najdete přehled všech vysílacích časů a témat Občanského rádia. V této skupině nám můžete pokládat své dotazy, a to přímo do komentářů pod příspěvek s odkazem na naše vysílání. Máte možnost se do vysílání také zapojit a to tak, že pod příspěvek napíšete svůj dotaz s dodatkem, že si přejete položit dotaz přímo ve vysílání. Následně se s vámi spojí programátor a připojí vás k vysílání, kde bude váš dotaz zodpovězen dle „pořadníku“.

 

Každý čtvrtek dopoledne vyvěsíme ve facebookové skupině OBČANSKÉ RÁDIO – FAN KLUB  aktuální pozvánku s programem a časem zahájení vysílání.

 

Těšíme se s Vámi naslyšenou ve čtvrtek.

 

S pozdravem

Ili a Iri

Mgr. Ilona Šulcová a Bc. Irena Farářová

10.6.2021

Děkujeme, že nás podpoříte

Ženy se drží za ruce

jako zakladatelka iniciativy jsem zatím přečkala bez jakékoliv náhrady a asi zatím přežiju - naopak jsem 1000,-Kč vložila vkladem do společné kasy.

 

Zatím si mnoho vzorů a metodiky tvoříme s Irenkou pro vás sami, voláme a dotazujeme se, konzultujeme.

Zdarma je též SOS Linka od Jindry Tichého ( už máme mnoho úspěšných zaměstnanců proti zaměstnavateli, ředitelů proti zřizovateli, rodiče proti škole, učitelé proti řediteli ....) Maminka, jež zdarma vytvořila a spravuje webové stránky a registrace. Děkuji

Všichni dosud zdarma - s vaším souhlasem na ZOOm šla zatím jen symbolická odměna pro asistentku, jež odpovídá denně na tisíce dotazů a chystá dokumenty pro vás .

ALE BOJ BUDE DLOUHÝ! Je-li někomu naše práce smysluplná a chtěl by přispět na náš čas, asi bychom to již ocenily. Jistě tušíte, že jen kontrola námi připravené A4 by se pohybovala od 4000 - 10 000,- (nám bylo právníkem sděleno ) Přednáška právníka pro 30 osob se pohybuje od 3000,/ hod. Na to v kase nemáme. Ale my to možná zvládáme ještě líp, než ti "zkorumpovaní právníci". Jste všichni velmi úspěšní, učíme se navzájem

 

Takže není to o žádné mzdě, bude to o podpoře úcty a poděkování - proto, prosím, dle zákonnosti při daru zašlete i e mail, na co přispíváte.

 

Nově zavádíme VS 

1) VS 1 skládáme se na právní služby, pro ty jež je potřebují a pro společné ZOOM přednášky

 

2) VS 2 sekretariát - podpora centrály - čas, práce na metodických materiálech a vzorů, tisk pracovních materiálů a možná i budoucí cestovné, až za vámi pojedeme:) - pro IRI a ILI

 

3) VS 3 ostatní důležité pro podporu společné myšlenky Nesahejte nám na děti.

 

Velmi si všech podpor vážíme - i kdyby to byl jen princip DÍKY

28.4.2021

NOVÉ DOKUMENTY PRO RODIČE

Podepsání smlouvy

Nově jsme v sekci DŮLEŽITÉ DOKUMENTY vložili právní analýzu Mgr. Jany Zwyrtek Hamlplové - doporučujeme prostudovat, vytisknout a první den ve škole mít u sebe.

Další důležité dokumenty pro školy, výslovný zákaz zákonných zástupců s testováním ........

zde ke stažení

7.4.2021

Založili jsme transparentní účet

Finanční zpráva

Musíme spojit síly a pomáhat bojovným samoživitelkám!

Proto jsme se rozhodli zveřejnit transparentní účet právě na tzv. poslední pomoc. I dary musí mít svá pravidla a nelze se skládat bez pravidel a smluv.

Transparentní účet: 4422946013/0800

Lidé, kteří by rádi pomohli, můžou zaslat finance s tím, že se musí jasně identifikovat variabilním symbolem (jakýmkoliv)  a následně zaslat e-mail o provedení platby a třeba i s přáním, že jimi poskytnuté  finance jsou přímo určeny např.: na právní výlohy, tiskoviny, činnost sekretariátu. Dosud všichni všechno dělali a dělají zadarmo.

 

E-mail pro sdělení o provedení platby: transparentniucet@nesahejtenamnadeti.cz

 

Určitě budeme zveřejňovat projevy dobrých lidí, ale i společností, které se snaží pomoci.

 

Nahlížení do transparentního účtu zde

2.3.2021

Zapojte se

Skupiny podpory

Bylo ukončeno provizorní přípravné období ve facebookové skupině NA DĚTI NÁM NESAHEJTE!!!

Tímto se přesouváme do druhé fáze – spojujeme se zde na webových stránkách prostřednictvím interaktivního formuláře v sekci „ZAPOJTE SE“  a hledáme zástupce v jednotlivých městech, kteří pomohou se sjednocením rodičů dle sídla školy jejich dětí.

15.2.2021

Připravujeme a podporujeme

Chilren během lekce tělesné výchovy

Naše občanská iniciativa bude připravovat a podporovat nové projekty související s naším společným cílem:

  1. SPOJENÍ UČITELŮ na podporu žáků a studentů

 

  1. SPOJENÍ RODIČŮ jejichž děti provozují SPORTOVNÍ A KULTURNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY v protestu na MŠMT

 

  1. SPOJENÍ RODIČŮ jejichž děti provozují sportovní SPORTOVNÍ A KULTURNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V JEDNOTLIVÝCH MĚSTECH ve společném postupu vůči provozovatelům sportovišť, střediskům zájmových aktivit, ředitelům ZUŠ a zastupitelům měst.

15.2.2021