top of page

Iniciativa Nesahejte nám na děti opět v akci

Šťastná rodina

Vážení rodiče,

dlouho jsme se neslyšeli, avšak současný stav ohrožení dětí ve školách nás opět vyburcoval k aktivitě.

Ve školách se chystá, v rozporu se zákony, a to pouze na základě vyhlášek a nařízení, omezení tepla a větrání. Dále jsou připraveny změny osnov, přepisování historie a v neposlední řadě jsou do škol vysílány neziskové organizace, které mají děti varovat před dezinformátory.

Stále mám platnou Ústavu ČR, která nám zaručuje svobodu slova, právo na svébytnost a vám, rodičům, nepopiratelné právo zastat se svých dětí vůči škole, institucím i státu. Nejlépe se ochráníme, budeme-li se propojovat, budeme-li si předávat informace a budeme-li se podporovat.

Přejeme všem hodně sil, energie, soudržnosti, trpělivosti a lásky.

 

S pozdravem

za občanskou iniciativu Nesahejte nám na děti

Ili a Iri

03.10.2022

Založili jsme transparentní účet. Děkujeme za Vaši podporu

Ženy se drží za ruce

Náš transparentní účet má číslo: 4422946013/0800

Ilonka, zakladatelka iniciativy, vložila jako počáteční zůstatek 1000,- Kč. 

 

Mnoho vzorů a metodik tvoříme s Irenkou pro Vás sami, voláme, dotazujeme se, ležíme v zákonech a aktualitách, konzultujeme s právníky, pedagogy a dalšími odborníky.

Naše webové stránky zdarma vytvořila "jedna z vás maminek", spravuje je a zabezpečuje Vaše registrace. Tímto velmi děkujeme.

 

A další rodiče pomáhají zdarma jako naši koordinátoři. Děkujeme. 

ALE BOJ BUDE DLOUHÝ! A odborné služby a poradenství již hradit musíme (např. právní korektura našich dokumentů, kdy se cena za jednu stranu A4 pohybuje okolo 4.000,-, online přednáška právního poradenství pro 30 osob se pohybuje okolo 3000,- / hodinu). Na to již ve vlastní kapse nemáme. 

 

Lidé, kteří by rádi pomohli, můžou zaslat finance s tím, že se musí jasně identifikovat variabilním symbolem (jakýmkoliv)  a následně zaslat e-mail o provedení platby a třeba i s přáním, že jimi poskytnuté  finance jsou přímo určeny např.: na právní výlohy, tiskoviny, činnost sekretariátu. Dosud všichni všechno dělali a dělají zadarmo.

E-mail pro sdělení o provedení platby: transparentniucet@nesahejtenamnadeti.cz

 

Určitě budeme zveřejňovat projevy dobrých lidí, ale i společností, které se snaží pomoci.

 

Nahlížení do transparentního účtu zde

 

Naše VS: 

1) VS 1 skládáme se na odborné právní služby

 

2) VS 2 sekretariát - podpora centrály - čas, práce na metodických materiálech a vzorech, tisk pracovních materiálů, nákup kancelářských potřeb atp. a možná i budoucí cestovné, až za vámi pojedeme :) 

 

3) VS 3 ostatní důležité pro podporu společné myšlenky Nesahejte nám na děti.

4) VS 4 Podpora rodinám v tísni - pomoc rodinám, které se ocitly ve velké tísni a byly šikanovány OSPOD či jinými institucemi

5) VS 5 pomoc rodinám z oblastí zasažených živelnými pohromami, chceme pomáhat tam, kde je skutečně potřeba

6) vygenerovaný VS při platbě privátní sítě OKOO.cz

 

Velmi si Vaší podpory vážíme - i malá částka může hodně pomoci.

 

Děkujeme všem, kteří pomáhají

Ili a Iri

28.1.2022

Vánoční přání

vánoční přání.jpg

Vážení rodiče, vážení prarodiče, vážení příznivci naší iniciativy,

 

je to neuvěřitelné, jak ten čas s Vámi letí .

Od doby našeho vzniku jsme ani na vteřinu nelitovaly, že jsme se vydaly cestou ochrany práv Vašich i našich dětí. Máme za sebou sice těžký rok, ale prozářily jej úsměvy dětí i pedagogů ochráněných před systémem a jeho posluhovači.

Práci pro iniciativu věnujeme veškerý svůj volný čas, mnoho bezesných nocí strávených studiem právních podkladů a zákonů, abychom mohly najít východisko z nesmyslných vládních nařízení a vytvořit pro Vás vzorové metodiky i další důležité dokumenty a nemalé vlastní finanční prostředky (např. na pořízení naší bezpečné sociální sítě Okoo, na provozní náklady, čas nepočítaje apod.).

 

Nelitujeme ani jedné minuty. Víme, že to, co děláme má smysl. Víme, že jsme zachránily mnoho rodin, dětí i pedagogů.

 

Přejeme Vám krásné a láskyplné Vánoce strávené v kruhu svých nejbližších. Užijte si společně ty neopakovatelné kouzelné okamžiky a odpočiňte si od stresu všedních dní.

 

Do nového roku máme dobře našlápnuto. Čeká nás v něm ještě mnoho překážek, které budeme muset překonat, ale těch vítězství bude přibývat, nás probuzených a odhodlaných bude také víc a víc . Vykročme vstříc novému roku tou správnou nohou s pevnými nervy, jasnou myslí a odhodláním zvítězit.

 

Pokud uznáte, že naše práce má smysl, budeme velmi vděčné za jakoukoliv finanční částku, jíž naši práci oceníte a zašlete na náš transparentní účet č. 4422946013/0800.

 

Nepomáháte nám, ale dobré věci, většina peněz putuje dál a pomáhá.

 

S úctou a láskou

Ili a Iri

22.12.2021

Přehled našich nejdůležitějších dokumentů

Půjčování pomocnou ruku

Není týden, aby nebylo vše jinak. Ministerstvo zdravotnictví stále vydává nesmyslná mimořádná opatření, která opakovaně NSS označuje za nezákonná. MŠMT svými metodickými pokyny a manuály otevřeně podporuje segregaci dětí a vytváří ideální podhoubí ro vznik nežádoucích až patologických sociálních jevů, jako je např. šikana, vyčleňování z kolektivu, udavačství atp.

Metodika pro rodiče v postupu proti zřizovatelům škol a školských zařízení a jejich ředitelům, kteří nejsou ochotni k žádnému kompromisu ani lidské domluvě:

https://www.nesahejtenamnadeti.cz/metodicky-postup

Dokumenty ke stažení (právní analýzy, otevřené dopisy, petice a další užitečné materiály):

https://www.nesahejtenamnadeti.cz/dulezite-dokumenty

Naše Petice:

https://www.nesahejtenamnadeti.cz/petice

26.6.2021

Dezinfekce, testy a roušky, nevpuštění do školy...

After School

Je potřeba si dokument přečíst a napasovat na dceru/syna a školu/školku. (Školek se to sice zatím netýká, ale je otázkou času, kdy budou chtít sáhnout i na ty nejmenší.)

 

Postup - přímo od právníka, jak postupovat v případě nevpuštění do školy.  Je tam opravdu důležitá přítomnost Policie ČR!!! Zároveň by bylo dobré zmínit toto: Pokud někdo bude nějakým záhadným způsobem donucen k testu, nechť si nechá předložit níže uvedené dokumenty. V případě, že mu je nedoloží, má možnost zákrok odmítnout.

Hned po příchodu požadujte následující dokumenty, které Vám musí předložit. Máte na ně zákonný nárok dle zákona č. 372 / 2011 Sb., § 15 - § 27, § 31. Otázky, na které vám neodpoví nebo odpoví nedostatečně, si zapisujte a nechte doložit, než budete pokračovat v poskytnutí lékařské služby.

1. Certifikát kvality testu.

2. Podrobnosti o výrobci testu.

3. Dokumenty a licenci od výrobce testu.

4. Výpis ze státního rejstříku výrobní firmy či společnosti, která test vyrobila.

5. Dokumenty schválení a akreditace společnosti, která schvalování prováděla.

6. Platné firemní licence: ⁕ osvědčení o zkoušce testovacích tyčinek, ⁕ nežádoucí účinky

testovacích tyčinek, ⁕ platnou pojistku firmy pro případ negativních následků, která testovací tyčinky vyráběla a výše případného odškodnění.

7. Dokumenty od osoby, která test podává: ⁕ Školení a zaškolení. ⁕ Certifikace osoby, která školila a zaškolila osobu, která test podává. ⁕ Pracovní povolení. ⁕ Její vlastní negativní certifikát, test na COVID-19.

8. Kolik roků byly dělány zkoušky a s jakým výsledkem. Normálně musejí být dělány zkoušky 5 až 7 let minimálně. Jaké měly testované osoby reakce a vedlejší účinky.

9. V ČR požadovat, a to BEZPODMÍNEČNĚ !!!!, POVOLENÍ OD SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv).

10. Můžete také požadovat testovací sadu (nebo očkovací látku), kterou odešlete do laboratoře na zkoušku. Není nutné, dle uvážení.

Máte právo požádat o písemné prohlášení osoby, která testy anebo očkování provádí, že z testů, popřípadě z očkování, nebudete mít žádné poškození zdraví. V opačném případě ručí osoba veškerým svým majetkem. Nechat si předložit její doklad totožnosti (OP nebo cestovní pas).

 

Pokud poskytovatel zdrav. služby nedoloží uvedenou dokumentaci, neměla by být zdrav. služba poskytnuta. Pokud přesto postoupíte v poskytování zdravotní služby dále, máte zákonné právo na využití svých zákonem uložených práv.

ZDE ULOŽENO PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

18.2.2021

Hledáme další právníky ke spolupráci v regionech

Usmívající se právník

Hledáme právníky k dlouhodobější spolupráci pro pomoc rodičům – připravujeme HROMADNOU ŽALOBU RODIČŮ

a) NA STÁT

 

b) NA ŘEDITELE ŠKOL

 

Ozvěte se nám prosím na email: mgr.ilona.sulcova@gmail.com

15.2.2021

OKOO.cz - Mějte oči otevřené

Přátelé na výletě

Vážení přátelé milující svobodu slova,

naše občanská iniciativa Nesahejte nám na děti v zastoupení Mgr. Ilony Šulcové je plnohodnotným správcem sociální sítě OKOO.cz, jejíž součástí je také soukromé TV studio a rádio. Tato síť byla zřízena především pro všechny, kteří se s námi aktivně zapojují do ochrany práv dětí a také pro ty, kteří jsou s námi názorově v souladu. Dále také pro rodiče, kteří stáhli své děti pod ochranu individuálního vzdělávání a pro pedagogy, kteří se nenechali zlomit.

Nové zájemce, kteří chtějí být s námi na bezpečné a necenzurované síti, prosíme o zaslání Vaší e-mailové adresy, na jejímž základě se pak budete registrovat, na e-mail: info@nesahejtenamnadeti.cz.

Stávající uživatele naší sítě, tímto informujeme o změně čísla účtu pro zasílání měsíčních příspěvků. Platby zasílejte na číslo účtu: 4422946013/0800, což je transparentní účet zřízený pro naši iniciativu Nesahejte nám na děti. VS zadejte dle platebních podmínek, které Vám přišly po registraci. Abyste mohli tuto síť používat trvale, doporučujeme Vám, zřídit si do pěti pracovních dnů od obdržení tohoto sdělení, trvalý příkaz s těmito údaji:
Číslo účtu: 4422946013/0800
Variabilní symbol naleznete v e-mailu o potvrzení registrace
Částka: 99,- Kč
Frekvence: 1x měsíčně

Síť je v plném provozu. Můžete vkládat své příspěvky, chatovat, sledovat naše stránky, skupiny i naše streamy. Výhodou je, že na naší síti nejsme blokováni, sledováni ani omezováni v našich příspěvcích a neobtěžuje nás nevyžádaná reklama. Částka 99,- Kč měsíčně je opravdu s rozmyslem stanovena tak, aby pokrývala náklady na elektřinu, náklady na provoz samostatných náhradních zdrojů v případě výpadku a dále pořízení, obnovu, údržbu a provoz serverů a pevných disků tak, abychom nebyli na nikom a na ničem závislí. Bez příspěvků Vás, uživatelů, nemůže naše síť plnohodnotně fungovat.

Věříme, že je to cesta budoucí bezpečné komunikace pro nadcházející těžké období. Nechceme malovat čerta na zeď, ale situace je skutečně vážná. Čtěte mezi řádky a ověřujte si informace z více zdrojů. Buďte obezřetní, podepisujete-li důležité dokumenty (zvlášť v zaměstnání, u lékaře a ve škole). Přemýšlejte kriticky a zůstaňte svébytní. Více už jen na www.OKOO.cz.

Děkujeme za Vaši přízeň!

Za iniciativu Nesahejte nám na děti
Ili a Iri
Mgr. Ilona Šulcová a Bc. Irena Farářová

23.6.2022

Přehled našich stránek na sociálních sítích pro všechny rodiče a naše podporovatele 

Family on Digital Tablet

Pro větší přehled a lepší dosah informovanosti jsme vytvořili tyto stránky a skupiny:

OKOO.cz:

Nesahejte Nám Na Děti Official (stránka)

https://okoo.cz/komunita/NNND_oficial

zde naleznete veškeré důležité dokumenty a pokyny ke společnému postupu vůči zřizovatelům škol a školských zařízení a jejich ředitelům, kteří porušují ústavní pořádek ČR i zákony. Dále zde budou zveřejněny i podklady k případným individuálním či společným žalobám.

Nesahejte nám na děti OFFICIAL (skupina)

https://okoo.cz/komunita/NNND_OFFICIAL

zde zveřejňujeme aktuální informace a odborné články zejména z oblasti školství, zdravotnictví a práva a také pozvánky na naše on-line konference

Nesahejte nám na děti - diskuse rodičů (skupina)

https://okoo.cz/komunita/NNND_diskuse

tato skupina je určena k diskusi rodičů a pedagogů především na téma ochrany dětí

Komunitní školy a skupiny (stránka)

https://okoo.cz/komunita/NNND_komunity

slouží jako přehled komunitních škol a skupin pro domácí (individuální) vzdělávání. Zveřejňujeme zde také pracovní nabídky komunitních škol pro průvodce a volná místa pro děti v komunitních třídách. Tuto stránku z bezpečnostních důvodů na Facebooku nenajdete.

Komunitní školy a skupiny - diskuse (skupina)

https://okoo.cz/komunita/NNND_komunitni_skoly_diskuse 

skupina pro rodiče, kteří vzdělávají své děti individuálně a pro rodiče, kteří mají o takové vzdělání zájem. Zde se můžete vzájemně inspirovat, vkládat tipy na vzdělávací aplikace nebo webové stránky, které vám vyhovují, podělit se o tipy na výlety a své zážitky. Tuto skupinu z bezpečnostních důvodů na Facebooku nenajdete.

PaskalsGP:

Nesahejte nám na děti - Official (stránka)

https://paskalsgp.cz/komunita/NNND_stranka_official

zde naleznete veškeré důležité dokumenty a pokyny ke společnému postupu vůči zřizovatelům škol a školských zařízení a jejich ředitelům, kteří porušují ústavní pořádek ČR i zákony. Dále zde budou zveřejněny i podklady k případným individuálním či společným žalobám.

Nesahejte nám na děti OFFICIAL (skupina)

https://paskalsgp.cz/komunita/NNND_OFFICIAL

zde zveřejňujeme aktuální informace a odborné články zejména z oblasti školství a práva

Nesahejte nám na děti - DISKUSNÍ FÓRUM (skupina)

https://paskalsgp.cz/komunita/NNND_DISKUSE

tato skupina je určena k diskusi rodičů a pedagogů především na téma ochrany dětí

Komunitní školy a skupiny (stránka)

https://paskalsgp.cz/komunita/NNND_komunity

slouží jako přehled komunitních škol a skupin pro domácí (individuální) vzdělávání. Zveřejňujeme zde také pracovní nabídky pro průvodce a volná místa pro děti v komunitních třídách. Tuto stránku z bezpečnostních důvodů na Facebooku nenajdete.

Komunitní školy a skupiny - diskuse (skupina)

https://paskalsgp.cz/komunita/NNND_komunitni_skoly

skupina pro rodiče, kteří vzdělávají své děti individuálně a pro rodiče, kteří mají o takové vzdělání zájem. Zde se můžete vzájemně inspirovat, vkládat tipy na vzdělávací aplikace nebo webové stránky, které vám vyhovují, podělit se o tipy na výlety a své zážitky. Tuto skupinu z bezpečnostních důvodů na Facebooku nenajdete.

Facebook

již delší dobu si musíme dávat dobrý pozor na to, co na FB zveřejníme, neboť zde dochází k neoprávněné cenzuře a blokaci

Nesahejte nám na děti - probuzení (skupina)

https://www.facebook.com/groups/264433638550198

ZDE VŠE O MOŽNÉM SVĚTLE NA KONCI TUNELU. Můžete sem dávat vše rozumné o budoucích plánech - co dál. Stále jsme apolitičtí! Naše občanská iniciativa vznikla z iniciativy rodičů, kteří spojili své síly - bránit děti před protiprávními nařízeními vlády - jako roušky, testy, vakcíny, separace a diskriminace zdravých dětí, a další.... Hlavním cílem je spojit síly a vytvořit barikády pro děti, protože rodiče bude čekat dlouhá cesta za svobodou a děti musí být v bezpečí.

Nesahejte nám na děti - Official (soukromá skupina)

https://www.facebook.com/groups/789690278614411

zde naleznete veškeré důležité informace a odborné články zejména z oblasti školství, zdravotnictví a práva. Již zde ale nebudeme zveřejňovat naše dokumenty a pokyny ke společnému postupu vůči zřizovatelům škol a školských zařízení a jejich ředitelům, kteří porušují ústavní pořádek ČR i zákony. Dále zde určitě nenajdete podklady k případným individuálním či společným žalobám. Toto vše bude nadále zveřejňováno pouze v bezpečných a necenzurovaných sociálních sítích OKOO a PaskalsGP

 

Nesahejte nám na děti – diskusní fórum (skupina)

https://www.facebook.com/groups/261228108705136

zde si můžete vzájemně vyměňovat informace a sdělit své úspěchy, sdílet své zkušenosti a pokládat otázky.

 

Všechny stránky a skupiny jsou moderovány Mgr. Ilonou Šulcovou a  Bc. Irenou Farářovou.

Není nic co by nás zastavilo na cestě ke společnému cíli – Ochraně našich dětí a rodin.

3.1.2022

Důležité sdělení

Výpadek Facebooku nás nepřekvapil. Díky sítím PaskalsGP a OKOO jsme Vám neustále k dispozici

Pavoučí síť

Již na začátku září jsme na našich Facebookových stránkách avizovali, že budeme přecházet na českou bezpečnou a necenzurovanou sociální síť.

 

Nyní se ukázalo, i "nevěřícím Tomášům", že data facebookových uživatelů nejsou v bezpečí (ne, že by tomu tak někdy bylo jinak) a veškeré soukromé  informace a data uživatelů jsou ukládána na servery, monitorována, zneužívána a dle nezávislých zdrojů i rozprodávána.

Nechceme dále podporovat globální Facebook a jeho majitele, ani riskovat virtuální bezpečnost našich sledujících. Naše podpora bude patřit české necenzurované a bezpečné sociální síti PaskalsGP, kde máme zřízené naše stránky a skupiny 

https://paskalsgp.cz/komunita/NNND_OFFICIAL.

 

Autor a vývojář této platformy je geniální IT specialista, pracovitý a srdečný člověk vždy ochotný pomoci, kterému se, jako jedinému v ČR, podařilo vytvořit a rozjet bezpečnou, necenzurovanou a naprosto nezávislou českou sociální síť. PaskalsGP je prostředí inspirované Facebookem, tedy nezávislá komunita lidí, kteří se rozhodli společně sdílet své názory a zážitky. Velký důraz je kladen na bezpečnost dat uživatelů a svobodu sdílených informací. Uživatelé PaskalsGP se nemusí bát zneužití nebo dokonce prodeje soukromých dat z jejich profilů. Důmyslné zabezpečení sítě zabraňuje kyberšikaně a dalším nevhodným praktikám narušujícím soukromí uživatelů.

Abychom služby pro Vás mohli posunout ještě na vyšší úroveň, vývojář a tvůrce PaskalsGP vytvořil pro naše  registrované členy (rodiče i pedagogy) v Nesahejte nám na děti soukromou a bezpečnou komunitní síť OKOO https://okoo.cz/komunita/NNND_OFFICIAL. Hodně si od tohoto projektu slibujeme, protože budeme mít k dispozici i privátní rádiové a televizní vysílání. Mohlo by to velmi pomoci k všeobecné informovanosti bez postihu, blokací a zneužívání našich materiálů.

Chcete-li se zaregistrovat na síť OKOO, napište nám na info@nesahejtenamnadeti.cz. Registraci na PaskalsGP můžete provést přímo přes tento odkaz www.paskalsgp.cz.

Těšíme se na Vás v našem novém a bezpečném virtuálním prostoru.

S pozdravem

Ili a Iri

Mgr. Ilona Šulcová a Bc. Irena Farářová

4.10.2021

Propojujeme se, pomáháme si

mladá rodina

K DNĚŠNÍMU DNI, KAŽDÝ KDO SE ZAPSAL DO REGISTRU NA WEBU, JE PROPOJOVÁN S OSTATNÍMI REGISTROVANÝMI RODIČI. V KAŽDÉM MĚSTĚ JE, nebo bude, KOORDINÁTOR, JEŽ SE NABÍDL, nebo si ho sami zvolíte.

Každý sám za sebe - s osobní odvahou- vstupuje do iniciativy.

Každému se po boku s osobou stejně smýšlející lépe žije i chrání (brání) život své rodiny. Každému, kdo chce pomoci - nechť je pomoženo, proto se spojujeme.

 

ALE KOMU NENÍ Z HŮRY DÁNO, TOMU NENÍ POMOCI. Je mi to líto, ale "svědkům Covidovým" pomoci nelze:(

 

Důvod, proč ještě stále ukazujeme cestu i jim je SNAHA ZACHRÁNIT JEJICH DĚTI - jež za to nemohou:( Tak tedy vytrvejme, cesta bude dlouhá

25.3.2021

Právo na vzdělání

Přezkum práva

To, nač se vymlouvají ředitelé je pouze nařízení nařízením a tudíž není jeho účinnost nad školský zákon a Listinu základních práv a svobod, ve které je v čl. 33 zakotveno právo každého na vzdělání.

 

Povinná školní docházka tedy nemůže být podmíněna testováním a škola nemůže diskriminovat žáky, u kterých k tomuto úkonu nedají rodiče svůj písemný souhlas.

22.2.2021

bottom of page