top of page
Zakládáme transparentní účet

Spojujme své síly a pomáhejme si navzájem!

 

Proto jsme se rozhodli zveřejnit transparentní účet právě na tzv. poslední pomoc. I dary musí mít svá pravidla a nelze se skládat bez pravidel a smluv.

 

Transparentní účet má č.: 4422946013/0800

 

Lidé, kteří by rádi pomohli, můžou zaslat finance s tím, že se musí jasně identifikovat variabilním symbolem (viz níže)  a následně zaslat e-mail o provedení platby a třeba i s přáním, že jimi poskytnuté  finance jsou přímo určeny např.: na právní výlohy, tiskoviny, činnost sekretariátu. Dosud všichni všechno dělali a dělají zadarmo.

 

E-mail pro sdělení o provedení platby: transparentniucet@nesahejtenamnadeti.cz

 

Prosím, vyberte a při převodu peněz vždy uvádějte jeden z následujících variabilních symbolů (VS):

 

1) VS 1 skládáme se na právní služby, pro ty jež je potřebují a pro společné ZOOM přednášky

2) VS 2 sekretariát - podpora centrály - čas, práce na metodických materiálech a vzorech, tisk pracovních materiálů, nákup kancelářských potřeb atp. a možná i budoucí cestovné, až za vámi pojedeme :) 

3) VS 3 ostatní důležité pro podporu společné myšlenky Nesahejte nám na děti.

4) VS 4 Viktorka a její nový život - pomoc mamince samoživitelce a její dcerce Viki, které se ocitly ve velké tísni a byly šikanovány OSPOD, začít nový život v jiném městě a jiné škole

5) VS 5 pomoc rodinám z obcí zasažených tornádem

Určitě budeme zveřejňovat projevy dobrých lidí, ale i společností, které se snaží pomoci.

 

Na e-mail: dotazy@nesahejtenamnadeti.cz nám dále posílejte vaše příběhy a žádosti o pomoc.

 

Slibovali jsme od počátku, že spojíme síly a složíme se na právníky, popř. přispějeme na nezištnou pomoc maminek, tatínků, jež pravidelně pracují ve prospěch celku. O použití peněz budete transparentně informováni. Skládáme se na právní výlohy a další provozní poplatky, nemáme jinou možnost než za úplatu, právníci v ČR se asi propadli do jeskyň :) Až na jednu maminku – výjimku.

 

Občanská iniciativa – Nesahejte nám na děti, je spontánně vzniklé zájmové sdružení občanů (zejména rodičů, prarodičů a pedagogů), které se snaží prosadit konkrétní, úzce vymezené cíle. Nejde tedy o spolek, ani subjekt s „IČ“, tak se nelekejte. Šli jsme s kůží na trh od počátku, každý sám za sebe, tedy i nyní. Naše úmysly jsou čisté a nezištnou pomoc jsme již mnozí prokázali. Věříme, že máme vaši důvěru. Právní výlohy budou zřejmě nejčastějším výdajem.

 

Na stav účtu je možno nahlížet přes tyto stránky:

https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty#/000000-4422946013/Mgr.-Ilona-Sulcova

bottom of page